Ποιο από τα Επτά Θαύματα του κόσμου υπάρχει ακόμη;

Απάντηση:

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, στην Αίγυπτο