Ποιο είδος ψαριού είναι και ηλεκτροφόρο;

Απάντηση:

Σαλάχι