Ποιο είναι το πιο βαρύ ζώο πάνω στη γη;

Απάντηση

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Είναι η Γαλάζια Φάλαινα και ζυγίζει περισσότερο από 25 ελέφαντες.