Ποιο είναι το πιο κοινό ζώο στην Αυστραλία;

Απάντηση

Το πρόβατο