Ποιο είναι το πιο σκληρό υλικό στον κόσμο;

Απάντηση:

Το διαμάντι