Ποιο θαύμα του κόσμου χτίστηκε με τις διαταγές του Αιγύπτιου βασιλιά Χέοπα;

Απάντηση

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Η Μεγάλη Πυραμίδα