Ποιος ήταν ο πατέρας του Ήλιου;

Απάντηση:

Ο Υπερίων