Πολλές οι ελλείψεις στους παιδικούς σταθμούς

Χρέη… baby-sitting θα ασκούν σε λίγες μέρες οι νηπιαγωγοί και το υπόλοιπο προσωπικό των παιδικών σταθμών που μετατρέπονται σε χώρους «στάθμευσης» των παιδιών. Με το διπλασιασμό των παιδιών, που μπορούν να δεχθούν οι σταθμοί, και τη μείωση έως και 50% του αριθμού των εργαζομένων τίθεται αμφιβολία για την εύρυθμη λειτουργία τους. Στατιστικά θα αναλογούν για κάθε παιδαγωγό περίπου 55 παιδιά, από 30 το 2010!

Σύμφωνα με τους ίδιους τους εργαζομένους πρέπει επειγόντως να γίνουν νέες προσλήψεις και να ανανεωθούν άμεσα οι συμβάσεις των εποχικών. Φωνές υπάρχουν και από το βοηθητικό προσωπικό, που αναρωτιέται ποιος θα ταΐσει 55 παιδιά, όταν σήμερα χρειάζεται να εξαντλήσουν όλο το ωράριο για τα μισά απ΄αυτά!

Πάντως, οι εργαζόμενοι θέτουν το ζήτημα της κακής κτιριακής υποδομής και της έλλειψης αιθουσών για το διπλάσιο αριθμό παιδιών. Πάντως από τη μεριά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Πηγή: http://www.princeolivernews.com