Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 427414, 2310 428456

Κλειστό