Πράσινο τσάι το θαυματουργό

Αν εντοπίσετε κάποια πληγή μέσα στο στόμα σας δοκιμάστε το πράσινο τσάι. Σύμφωνα με μελέτες βοηθάει στην επούλωση τέτοιων πληγών.