Πριν τις 8 Ιουνίου επιλέξτε τα γαλλικά!

Μια εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του στις 30 Μαΐου, καθορίζει τους όρους διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά 2011.

Η εγκύκλιος ενημερώνει τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς ότι η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας θα είναι υποχρεωτική από την πέμπτη τάξη του δημοτικού (2 ώρες την εβδομάδα).

Όμως στο εξής, τα σχολεία δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερο από μία ξένη γλώσσα καθώς καταργείται η επιλογή μεταξύ Γερμανικών και Γαλλικών (ανάλογα με τις έγγραφες), που πρότειναν τα περισσότερα σχολεία μέχρι σήμερα .

Έτσι, μετά από διαβούλευση με τους γονείς, ο κάθε διευθυντής θα υποχρεούται να καθορίσει ποια γλώσσα θα προσφέρει το σχολείο του στους μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά 2011 και να ενημερώσει τις ακαδημαϊκές αρχές, πριν από τις 8 Ιουνίου 2011.

Οι γονείς προβληματίζονται…δικαίως!
Η επιλογή μιας ξένης γλώσσας δεν γίνεται τυχαία.
Μαθαίνουμε σωστά τη γλώσσα που επιλέγουμε να μάθουμε.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρέχει πληροφορίες στους Έλληνες γονείς ώστε να τους επιτρέψει να κάνουν τη σωστή επιλογή για το μέλλον των παιδιών τους.

Επιλέξτε και βοηθήστε στην επιλογή των γαλλικών!