Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τον Αρκτούρο

Εκατό χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο ενημερώνονται από τον Aρκτούρο για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας με στόχο την ευαισθητοποίηση τους και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Η παιδαγωγική ομάδα του Αρκτούρου υλοποιεί και φέτος προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρωτότυπες διαδραστικές παρουσιάσεις για την αρκούδα, το λύκο, τα ζώα του δάσους και τα ορεινά οικοσυστήματα, δημιουργικά εργαστήρια από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, ομαδικά παιχνίδια, κατασκευές περιλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα της οργάνωσης. Για απομακρυσμένα σχολεία στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος μπορεί να σταλεί ενημερωτικό υλικό και παρουσιάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τη Χαρούλα Κρομυάδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, hkromiadou@arcturos.gr, 2310555920.