Προετοιμασία και δικαιολογητικά

Είναι το κομμάτι της βάφτισης που όλοι βαριούνται. Είναι όμως απαραίτητο γι αυτό καλό είναι να ενημερωθείτε νωρίς.
Για να βαφτίσετε το παιδί σας πρέπει να συναινείτε και οι δύο γονείς. Αν ένας εκ των δύο απουσιάζει ή δεν είναι σύμφωνος, χρειάζονται και άλλα δικαιολογητικά, ακόμη και δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση άγαμης μητέρας η οποία ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση, αν η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου. Τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα.

Αναζητήστε εκκλησία τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα εκτός κι αν μένετε σε επαρχιακό μέρος και δεν υπάρχει θέμα …συνωστισμού. “Κλείστε” ύστερα από συνεννόηση με τον ιερέα την ημέρα και ώρα της βάπτισης. Θα χρειαστείτε ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Σε περίπτωση που η βάφτιση θα γίνει σε άλλη εκκλησία απο αυτή που ανήκουν οι γονείς ο εφημέριος πρέπει να μεταβιβάσει την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, στο Ναό όπου θα τελεσθεί η βάπτιση.
Πριν τη βάφτιση οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας τους, υπογράφουν ενώπιον του εφημέριου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου. Προσοχή ! Ονοματοδοσία και βάφτιση είναι 2 διαφορετικές νομικές διαδικασίες.