Πόσα χρόνια διήρκησε ο Τρωικός Πόλεμος;

Απάντηση:

Δέκα χρόνια