Πόσο καύσιμο μεταφέρει ένα τζάμπο τζετ;

Απάντηση

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Όσο καύσιμο μεταφέρουν 3.000 αυτοκίνητα μαζί!