Πώς λέγεται ο κινηματογραφικός ήρωας που είναι γνωστός σαν φιλικό φαντάσμα;

Απάντηση

Κάσπερ