Πώς λέγεται ο μικρός πρόσκοπος;

Απάντηση:

Λυκόπουλο