Πώς λεγόταν το φτερωτό άλογο στην μυθολογία;

Απάντηση:

Πήγασος