Πώς ονομάζεται η γραμμή πάνω στον χάρτη που συνδέει σημεία του ίδιου ύψους;

Απάντηση:

Ισοϋψής καµπύλη