Πώς ονομάζεται το τρίχωμα του προβάτου;

Απάντηση:

Έριο