Σε ποια χώρα βρίσκεται η Ολυμπιακή Φλόγα;

Απάντηση:

Στην Ελλάδα