Σε ποια χώρα ιδρύθηκε η περιβαλλοντολογική οργάνωση Greenpeace;

Απάντηση:

Στον Καναδά