Σε ύψη ρεκόρ το διοξείδιο του άνθρακα

Τα 400 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε αρκετά σημεία του πλανήτη τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα, του κυριότερου «αερίου του θερμοκηπίου» ενώ τα ποσοστά ανεβαίνουν συνεχώς.

Αν και τα 400 ppm είναι περισσότερο ένα ψυχολογικό και συμβολικό όριο, καθώς, από επιστημονική άποψη, δεν προκύπτει ότι αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο

για το κλιματικό σύστημα της Γης, παρόλα αυτά το γεγονός είναι ενδεικτικό για τη σοβαρή επίπτωση που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο κλίμα του

πλανήτη.

«Στη διάρκεια του μηνός Απριλίου, σε όλη την Αρκτική ο μέσος όρος ήταν πάνω από 400 ppm για πρώτη φορά», δήλωσε o κλιματολόγος Πίτερ Τανς της Εθνικής

Διοίκησης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, σύμφωνα με το New Scientist.