Σιδέρη Κονδυλία Παιδίατρος Ζωγράφου

Εθνικής Αντιστάσεως 24, Ζωγράφου | Τηλ.: 210 7771992