Σταμέλου-Ψαθά Ελένη Παιδίατρος Καλλιθέα

Δημοσθένους 80, Καλλιθέα | Τηλ.: 210 9581665