Στασινοπούλου Ευαγγελία Παιδίατρος Δάφνη

Εθν. Μακαρίου 89-91, Δάφνη | Τηλ.: 210 9714345