Στους Ολυμπιακούς κύκλους, ποια ήπειρος αντιπροσωπεύεται από τον πράσινο;

Απάντηση:

Η Ωκεανία