Στρόφαλης Στέφανος Παιδίατρος Αργυρούπολη

Αλεξιουπόλεως 46, Αργυρούπολη | Τηλ.: 210 9944577