Συμβουλευτική γονέων στο Ανοιχτό Σχολείο

Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων από τις 7 Νοεμβρίου διοργανώνει ο “Χώρος Προσωπικής Ανάπτυξης: Ανοιχτό Σχολείο”, στην Παιανία.

Την ομάδα θα συντονίζει η Βαρβάρα Στεφανάκου-Ρεκλείτη, Msc, και οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, στις 20:00-22:00.

Κόστος συμμετοχής: 10€ για κάθε συνάντηση

Περισσότερες πληροφορίες στο: 210 6640433