Αρχική InfoSchool Γυμνάσιο Σχέδιο νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Σχέδιο νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Νέα προοπτική στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με το σχέδιο Νόμου «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις», που παρουσιάζει σήμερα 26/07/2011, στο Υπουργικό Συμβούλιο η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά, προωθούνται η ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών των ελληνικών σχολείων μέσα από τη σύνδεση τους με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών όπου λειτουργούν, η προβολή της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό με τη δημιουργία των κέντρων «Λόγος» και η οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος, διοίκησης και εποπτείας.

Η κακή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οδήγησε σε κατασπατάληση πολύτιμων πόρων, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το ελληνικό δημόσιο δαπανούσε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών και χωρίς να ελέγχει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί δε, ότι με έναν πρώτο εξορθολογισμό δαπανών μετά από αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, το ελληνικό δημόσιο εξοικονόμησε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 79% των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2010-2011 είναι Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας(ΤΕΓ), τα οποία λειτουργούν εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και δεν παρέχουν καμία πιστοποίηση. Εξίσου σημαντικό γεγονός είναι ότι και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων (ιδιαίτερα στη Γερμανία) δεν μπορούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας εγκατάστασής τους και έχουν ως μοναδική διέξοδο την πρόσβαση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Να σημειωθεί ότι το 81% των εκπαιδευτικών, διατίθεται στα «αμιγή» ελληνικά σχολεία και στα ΤΕΓ.

Με το σχέδιο Νόμου, επιχειρείται η άμεση σύνδεση των δαπανών με την ποιότητα σπουδών με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Συγκεκριμένα:

-Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενισχύει στοχευμένα με πόρους, εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις μόνο μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (εκπαιδευτικές μονάδες/σχολεία), κάθε βαθμίδας, που είναι ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα είτε της Ελλάδας είτε των χωρών υποδοχής ή επιχορηγούνται από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, δηλαδή σχολεία, που ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και λειτουργούν στο εξωτερικό κλείνουν σταδιακά σταματώντας να δέχονται μαθητές για πρώτη εγγραφή σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα από το σχολικό έτος 2012-2013. Στο προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο, ενθαρρύνεται η δυνατότητα τα σχολεία αυτά να αναβαθμιστούν προκειμένου να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, ενώ ορισμένα σχολεία μπορούν να εξαιρεθούν, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

-Θεσπίζονται τα Κέντρα –«Λόγος», που αποτελούν μια ξεχωριστής βαρύτητας πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας αναγνωρίζονται και τίθενται υπό την αιγίδα του μορφές και φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόμη και μη ενταγμένοι σε εκπαιδευτικό σύστημα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ποιοτικού έργου.

-Το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί Βάση Δεδομένων προκειμένου για πρώτη φορά να απογράφει, να παρακολουθεί και να ελέγχει λεπτομερώς όλα τα δεδομένα που αφορούν τα Μέσα Ενίσχυσης, που διατίθενται για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, δηλαδή πόρους, αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, επιχορηγήσεις και κάθε είδους δαπάνες.

-Τα θέματα υποστήριξης φορέων, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την έρευνα για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται σε αυτοτελές και διακεκριμένο Μέρος του Νόμου. Ορίζεται με σαφήνεια το πεδίο παροχής επιχορηγήσεων καθώς και προσωπικού στις εκπαιδευτικές μονάδες και μνημονεύονται ρητά και ειδικά αυτές που εκπαιδεύουν εξειδικευμένους επιστήμονες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.

-Ορίζονται σαφείς αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, μειώνεται ο αριθμός τους καθώς μειώνεται και εξειδικεύεται το αντικείμενο ενασχόλησής τους, και πρωτίστως ορίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία αξιολόγησής τους με συγκεκριμένα κριτήρια και αντικειμενικά, αξιόπιστα και αμερόληπτα όργανα, που τη διενεργούν. Επίσης, καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους χωρίς εξαιρέσεις και επιτρέπεται η παράτασή της μόνο για μια φορά κατόπιν αξιολόγησης και χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

- Ορίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία και όργανα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, ενώ σε αυτήν λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων και του συλλόγου γονέων.
- Θεσμοθετείται η εξ’ αποστάσεως ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν αναλάβουν καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες και η υποχρεωτική ενδοσχολική επιμόρφωση, η οποία αποτελεί και κριτήριο για την αξιολόγηση των συντονιστών.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Μύλων 75 104 41 Αθήνα
210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.gr

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.gr

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.