Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα της Κυριακής»

Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα της Κυριακής» (25/09/2011) για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνουμε:
Η απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι σήμερα 17,92% (και όχι 15% όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα) ενώ με δαπάνες που εκκαθαρίζονται τώρα εντός του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου θα φτάσει το 21%. 
Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο 2009, οι δεδηλωμένες δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ανέρχονταν περίπου σε 18 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 0,87% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.