Σχολή Γονέων από το δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχοντας στο επίκεντρο τη φροντίδα για το παιδί και τις ανάγκες της οικογένειας, συμμετέχει σε προγράμματα που στηρίζουν το ρόλο των γονέων και τις σχέσεις γονέων-παιδιών στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, για μία ακόμα χρονιά υλοποιεί το επιτυχημένο θεσμό «Σχολές Γονέων» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Τα τμήματα του προγράμματος αφορούν τις κάτωθι θεματικές: η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή διάρκειας 50 ωρών, συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας διάρκειας 25 ωρών, στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια διάρκειας 25 ωρών.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια καθώς και οι γνώσεις των γονέων αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών καθώς και να ενθαρρυνθούν οι γονείς ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα των Σχολών Γονέων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σχολικούς χώρους στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου, Ολυμπίας και Επταλόφου 9-13, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και στα τηλέφωνα: 210 6174322, 210 6174325.