Σχολή Γονέων στη Νέα Ιωνία

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της υλοποιεί και εφέτος, για 13η χρονιά το Πρόγραμμα της Σχολής Γονέων. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, του Δήμου Νέας Ιωνίας. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Η εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί επιστήμονες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες ομάδες. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα της Σχολής Γονέων μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις επόμενες δύο εβδομάδες, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νέας Ιωνίας, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Βοσπόρου 121 στην Καλογρέζα και στα τηλέφωνα 2102777198 – 2102723675.