Σχολιασμοί για τα Λατινικά, τη Χημεία και την Ανάπτυξη Εφαρμογών

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – Α ΜΕΡΟΣ
Τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης ήταν αναμενόμενα και διαβαθμισμένα ως προς τη δυσκολία τους. Η διατύπωση ήταν σαφής και δεν δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα στους μαθητές.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – Β ΜΕΡΟΣ
Εξαίρεση αποτελεί το θέμα Γ2γ στο οποίο οι μαθητές μπορεί να προβληματιστούν για την ύπαρξη ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας μεταξύ εξάρτησης και απαρεμφάτου του πλαγίου λόγου.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – Γ ΜΕΡΟΣ
Συνολικότερα, η εξέταση του μαθήματος των Λατινικών θεωρητικής κατεύθυνσης απευθυνόταν σε προσεκτικούς και καλά διαβασμένους μαθητές.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα θέματα χαρακτηρίζονται σαφή, στα ίδια επίπεδα δυσκολίας με πέρυσι, αλλά οι απαντήσεις είχαν πολύ μεγαλύτερο όγκο καθώς απαιτούσαν μακροσκελείς απαντήσεις. Ιδιαιτερότητα στο ΘΕΜΑ Γ ότι μετά από πολλά χρόνια δεν δόθηκε διάγραμμα χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα θέματα χαρακτηρίζονται σαφή, και βατά για τους υποψήφιους. Απαιτούσαν μακροσκελείς απαντήσεις. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αριστεύσουν.

Γιάννης Βαφειαδάκης
Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής
Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας
Τηλ: 210 5314014