Σχολιασμός για το μάθημα της Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Τα θέματα χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, κλιμάκωση δυσκολίας και καλύπτουν όλη την έκταση της ύλης. Απαιτείται πλήρης κατανόηση των βιολογικών εννοιών και καλή προετοιμασία από το μαθητή για να ανταποκριθεί. Συγκριτικά με άλλες χρονιές ήταν απαιτητικά από πλευράς έκτασης.