Σύγχρονο Πρακτικό Ασκησιολόγιο για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Tο βιβλίο ασκήσεων αποτελεί ένα εγχειρίδιο που συμπληρώνει τη Σύγχρονη Πρακτική Γραμματική τσέπης και βοηθά στην εμπέδωση της διδαχθείσας γραμματικής ύλης. Πρόκειται για ένα συστηματικό ασκησιολόγιο –τόσο λόγω της οργάνωσής του όσο και λόγω του περιεχομένου– που:

• ακολουθεί την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της γραμματικής που διευκολύνει μαθητές και εκπαιδευτικούς στην εδραίωση της θεωρίας μετά την ολοκλήρωση μιας γραμματικής ενότητας
• διαθέτει μεγάλο αριθμό και μεγάλη ποικιλία ασκήσεων (ασκήσεις συμπλήρωσης, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, διάκρισης του σωστού από το λάθος, σημασιολογικής διαφοροποίησης κ.ά. Στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθενται οι απαντήσεις όλων των ασκήσεων
• περιέχει ασκήσεις μεταγλωσσικής επίγνωσης που ελέγχουν την κατάκτηση του θεωρητικού γραμματικού υπόβαθρου και θα συμβάλουν σημαντικά στη σε βάθος συνειδητοποίηση των δομών, των λειτουργιών και των χρήσεων της νεοελληνικής γλώσσας.

Απευθύνεται σε:

• μαθητές που έχουν τα Νέα Ελληνικά μητρική γλώσσα αλλά και σε μαθητές που τη διδάσκονται ως ξένη

• σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• εν γένει σε όσους ενδιαφέρονται για τη νεοελληνική γλώσσα

και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για:

• τη γλωσσική εκμάθηση ή/και κατάκτηση

• τη διδασκαλία του μαθήματος της νεοελληνικής γραμματικής

Εκδόσεις: Άγκυρα
Συγγραφέας: Γεωργία Κατσούδα
ISBN 978-960-422-764-8
Σελίδες: 224
Τιμή: €13,24