Τα µαθήµατα που ανεβοκατεβάζουν τις βαθµολογίες

Τι πρέπει να προσέξουν οι 90.000 υποψήφιοι στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για να πετύχουν τους στόχους τους και να αποφύγουν τις παγίδες.

Οι διακοπές των εορτών είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους χιλιάδες υποψηφίους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για την οργάνωση της µελέτης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις υπάρχουν µαθήµατα τα οποία «παραδοσιακά» προκαλούν προβλήµατα στην πλειονότητα των υποψηφίων και άλλα στα οποία η εξασφάλιση υψηλής βαθµολογίας δεν είναι συνήθως µια πολύ δύσκολη διαδικασία. Καθώς η στροφή του χρόνου φέρνει πιο κοντά αφενός τις δηλώσεις των υποψηφίων για το 6ο µάθηµα και αφετέρου τις ίδιες τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, διαβάζουμε στα «ΝΕΑ» για τα µαθήµατα στα οποία, σ΄ αυτό το τελευταίο χρονικό διάστηµα, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι υποψήφιοι όλων των Κατευθύνσεων. Αναφερόµαστε αφενός στα µαθήµατα εκείνα στα οποία οι υποψήφιοι συναντούν τις µεγαλύτερες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια καθώς και σε εκείνα στα οποία µπορεί να στηριχθεί κανείς για να πετύχει ένα βαθµολογικό άλµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο τελευταία χρόνια (2009 και 2010) είχαµε τον µεγαλύτερο αριθµό αριστούχων (10.688 και 10.571 αντίστοιχα) από το 2001 και µετά. Ωστόσο τις ίδιες χρονιές (2009 και 2010) περίπου ο ένας στους τρεις εξετασθέντες βρέθηκε µε βαθµολογίες κάτω από τη βάση. Οι περισσότεροι προέρχονταν από την Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ (περίπου 15.000) και οι λιγότεροι από τη Θετική (1.200-1.300). Από τη Θεωρητική Κατεύθυνση, κάτω από τη βάση βρέθηκαν 12.000-13.000 υποψήφιοι. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε ένα χάσµα στις βάσεις εισαγωγής µε αποτέλεσµα στα πανεπιστηµιακά τµήµατα να αρχίζουµε από το «βάθος» των 868 µορίων (ΤΕΙ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος) και να τελειώνουµε στο «ύψος» των 19.453 µορίων (Ιατρική Παν. Αθήνας).

Μια περιήγηση στα ποσοστά επιτυχίας / αποτυχίας των υποψηφίων – που πήραν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση – αναδεικνύει µε σαφήνεια την ανοµοιογένεια των επιδόσεων στα εξεταζόµενα µαθήµατα και από χρόνο σε χρόνο. Παράλληλα φανερώνει τα µαθήµατα που προκαλούν τα περισσότερα προβλήµατα στους διαγωνιζόµενους καθώς και τα µαθήµατα στα οποία οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθµολογίες.

Τα µαθήµατα που καίνε
Στο πλαίσιο αυτό ας δούµε τα µαθήµατα που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι υποψήφιοι ανάλογα µε την Κατεύθυνση στην οποία ανήκουν και βεβαίως ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο που είναι έτοιµοι να επιλέξουν. Τα Μαθηµατικά και η Φυσική, τα Αρχαία και η Ιστορία έχουν αποδειχθεί ότι δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψήφιους και δηµιουργούν µεγάλες ουρές χαµηλών βαθµολογιών. Το µεγαλύτερο ποσοστό κάτω από τη βάση στην «ιστορία» των εξετάσεων Γενικού Λυκείου (αν εξαιρέσουµε τις «ιδιαίτερες» συνθήκες των θεµάτων του 2000) ήταν τα Μαθηµατικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2 (80,26% το 2002), η Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2 (74,98% το 2005), το ίδιο µάθηµα (72,6% το 2004), η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης2 (66,91%το2002),τα Μαθηµατικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1 (65,06% το 2002). Στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας, αν εξαιρέσουµε τη Φυσική του 2004 που είχε το 52,44% των γραπτών κάτω από τη βάση, η Ιστορία αναδεικνύεται το µάθηµα µε τα περισσότερα βαθµολογικά «Βατερλώ» (63,66% κάτω από τη βάση το 2010).

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα Aρχαία Eλληνικά (κατά µέσο όρο 50% γράφουν κάθε χρόνο κάτω από τη βάση) και την Iστορία (60,27% κάτω από τη βάση το 2006), αν θέλουν να βρουν ανοιχτή την είσοδο στις υψηλόβαθµες νοµικές και παιδαγωγικές σχολές, καθώς τα παραπάνω µαθήµατα, ενώ αποτελούν το κλειδί για την είσοδο σε υψηλόβαθµη σχολή, παράλληλα συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά χαµηλών βαθµολογιών. Ωστόσο, προσοχή θέλει και η Λογοτεχνία καθώς, αν και τα τελευταία χρόνια έχει σχετικά µικρά ποσοστά κάτω από τη βάση, το 2006 σηµειώθηκε ρεκόρ αποτυχίας (52,28% κάτω από τη βάση).

Στη Θετική Κατεύθυνση, στα Μαθηµατικά καταγράφεται µια αποτυχία της τάξης του 28-42%. Στη Βιολογία η αποτυχία στο διάστηµα 2001-2003 αφορούσε το 30-45% των υποψηφίων, όµως τα ευκολότερα θέµατα τα τελευταία χρόνια κατέβασαν το ποσοστό της αποτυχίας κάτω από το 12-17%. Στη Φυσική, το 2005 καταγράφεται η µεγαλύτερη αποτυχία στο µάθηµα, φτάνοντας το 35,75%, ενώ στη Χηµεία το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση είναι ανάµεσα στο 16,02% (το 2009) και το 31,29% (το 2003).

Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση2 που έχει και τους περισσότερους υποψήφιους, τα Μαθηµατικά αποτελούν το µάθηµα-νάρκη καθώς κάθε χρόνο το ποσοστό αποτυχίας κυµαίνεται µεταξύ 60-80%(61,34% το 2010).

Αµέσως µετά, σε βαθµό δυσκολίας ακολουθεί η Φυσική που το 2005 σηµείωσε ρεκόρ βαθµολογιών κάτω από τη βάση (74,98%). Μακρά σειρά χαµηλών επιδόσεων έχουµε και στο µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών (κατά µέσο όρο ένας στους δύο υποψήφιους γράφει κάτω από τη βάση), ενώ καλύτερα είναι τα πράγµατα στο µάθηµα Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, στο οποίο πέρυσι (2010) κάτω από τη βάση έγραψε το 29,14% των υποψηφίων.

Οι Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας
Στο µάθηµα αυτόαναµένεται να εξεταστούν φέτος περίπου 25.000 υποψήφιοι διεκδικώντας µια θέση στα οικονοµικά τµήµατα του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου. Πέρυσι το 27,85% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στο παραπάνω µάθηµα, ενώ το 31,45% έγραψε άριστα (18-20) εξασφαλίζοντας απαραίτητα µόρια καθώς το µάθηµα έχει αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας. Η µεγαλύτερη αποτυχία στο µάθηµα (49,92%) παρουσιάστηκε το 2001, ενώ τα καλύτερα αποτελέσµατα το 2007.
Πηγή: www.tanea.gr