Τι έχει ένα πουλί που δεν έχει άλλο ζώο;

Απάντηση

Πούπουλα