Τουλιάτου Βασιλική Ν. Παιδίατρος Καλλιθέα

Λ. Ελ. Βενιζέλου 6, Καλλιθέα | Τηλ.: 210 9221324