Το παιχνίδι της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Οι 165 κάρτες πρόσθεσης και αφαίρεσης είναι ένα σύγχρονο και ελκυστικό υλικό με το οποίο οι μαθητές: – μαθαίνουν τις μαθηματικές πράξεις παίζοντας – κατανοούν μαθηματικές έννοιες – μαθαίνουν να υπολογίζουν με διαφορετικούς τρόπους – ασκούνται στους νοερούς υπολογισμούς.

Συγγραφέας: Αρχοντάκης, Μανόλης Ν.
Εκδότης: ΚΕΔΡΟΣ
Σελίδες: 165
ISBN: 9789600437881