Το σπίτι μας, ο πλανήτης μας!

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Δράση για το κλίμα» του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας για την προστασία του παγκόσμιου κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας, συνεχίζεται δυναμικά και για το 2009-2010.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει δύο σημαντικά εργαλεία: 1) το ανανεωμένο εκπαιδευτικό πακέτο «Δράση για το κλίμα» και 2) τη νέα εκπαιδευτική ιστοσελίδα που θα λειτουργήσει σύντομα www.climateactions.gr,.
Α. Το εκπαιδευτικό πακέτο «Δράση για το κλίμα» αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πάνω στο ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η θεματολογία του εστιάζει κυρίως στο σχολείο, στον εντοπισμό των ενεργειακά σπάταλων συνηθειών, από την υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και τη θέρμανση του σχολικού κτιρίου μέχρι και την ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή και μεταφορά των αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται, αλλά ταυτόχρονα και στις δυνατότητες απεμπλοκής απ’ αυτές με την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας.
Β. Στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα www.climateactions.gr υπάρχουν πληροφορίες για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, παιχνίδια για τους μικρούς μαθητές, ενημέρωση και καλά παραδείγματα για προγράμματα που υλοποιούνται από σχολεία, αλλά και φωτογραφίες από δράσεις τόσο του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS όσο και των σχολείων!
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2009-2010 είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή σχολείων και μαθητών, ούτως ώστε το μήνυμα της προστασίας του κλίματος να μεταλαμπαδευτεί σε πάνω από 8.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.