Το χρονικό εκτύπωσης σχολικών βιβλίων από το ΟΕΔΒ

Το χρονικό όλων των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο θέμα της εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Συγκεκριμένα:

– 31.05.2010 Ξεκινάει η διαδικασία από τον ΟΕΔΒ για να λάβει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση από τη Γενική
Διεύθυνση κρατικών προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προμήθεια χάρτου σε φύλλα και ρολά για την παραγωγή των σχολικών βιβλίων σχολικού έτους 2011-2012

– 30.07. 2010. Η διαδικασία εξουσιοδότησης ολοκληρώνεται και δίνεται η έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)

– 05.08. 2010. Το ΔΣ του ΟΕΔΒ εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού

– 30.08.2010. Ο Οργανισμός αποστέλλει ως οφείλει στον Τύπο (εγχώριο και διεθνή) και δημοσιεύει σε ΦΕΚ τη σχετική προκήρυξη

– 12.10.2010. Διενεργείται ο διαγωνισμός

– 02.11.2010. Ολοκληρώνεται από την αρμόδια επιτροπή η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού

– 16.11.2010. Απόφαση του ΔΣ και έγκριση των πρακτικών της επιτροπής

– 25.11.2010. Γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή. Οι προσφερόμενες τιμές κρίνονται πολύ υψηλές και ακολουθείται διαδικασία διαπραγμάτευσης που πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, με αντίστοιχες μειώσεις των προσφορών με σημαντικό όφελος για το Δημόσιο (πάνω από 1.6 εκ. €)

– 26.01.2011. Γίνεται δεκτή από το ΔΣ του Οργανισμού η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

– 25.02.2011. Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών από

– 2.03.2011. Ακολουθεί η απόφαση του ΔΣ ΟΕΔΒ που κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

– 9.03.2011. Αποστέλλεται από τον ΟΕΔΒ το αίτημα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο

– 13.04.2011. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθ. 22/2011 Πράξη του κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων που είχαν συναποσταλεί και απαγορεύει στον Οργανισμό να προχωρήσει στην υπογραφή τους

– 19.04.2011. Ο ΟΕΔΒ με αίτησή του ζητά από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα VI) την ανάκληση της ανωτέρω Πράξεως

– 6.5.2011. Γίνεται η εκδίκαση της αίτησης ανάκλησης της ανωτέρω αίτησης

– 19.07.2011. Ύστερα από 70 ημέρες το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιεί στον Οργανισμό την απορριπτική απόφαση του

– 21.07.2011. Γίνεται αίτημα του ΟΕΔΒ στο ΥΠΑΝ για ένταξη στο πρόγραμμα προμηθειών και παροχή εξουσιοδότησης για προμήθεια χάρτου με διαπραγμάτευση

– 26.07.2011. Ομόφωνη εγκριτική απόφαση ΕΠΠΠ (επιτροπή πολιτικής προγραμματισμού προμηθειών ΥΠΑΝ)

– 29.07.2011. ΚΥΑ Οικονομικών και Ανάπτυξης εγκρίνει την απόφαση

– 01.08.2011. Απόφαση ΔΣ ΟΕΔΒ για διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση και συγκρότηση επιτροπής

– 03.08.2011. Προσκλήσεις για υποβολή οικονομικών προσφορών

– 05.08.2011. Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων

– 08.08.2011. Απόφαση ΔΣ για κατακύρωση αποτελεσμάτων

– 10.08.2011. Ολοκλήρωση πρακτικών επιτροπής για τον διαγωνισμό

– 10.08.2011. Υποβολή φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο

26.08.2011. Έγκριση της διαδικασίας και των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο με παράλληλη γνωστοποίηση για απαγόρευση υπογραφής της σχετικής σύμβασης για 15 ημέρες όπως προβλέπεται από σχετικές αποφάσεις του Συνεδρίου.

Ακολούθησε ερώτημα της υπουργού Παιδείας και παρέμβαση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία με αποτέλεσμα την 01.09.2011 να υπογράφονται από τον ΟΕΔΒ οι συμβάσεις προμήθειας χάρτου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του Οργανισμού «καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από το προσωπικό, τους νομικούς συμβούλους και τους συνεργάτες του ΟΕΔΒ να αλλάξουν οι προτεραιότητες και να επισπευσθούν οι διαδικασίες παραγωγής και διανομής των βιβλίων. Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός για την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία είχε ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2011».

Επίσης όπως τονίζει, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα «το Δημοτικό χρειάζεται συνολικά 14εκ. αντίτυπα, το Γυμνάσιο 9,5εκ., το Λύκειο 5,5εκ. και τα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 2εκ. αντίτυπα». Ήδη, τα αποθέματα των σχολείων και οι μέχρι σήμερα αποστολές του ΟΕΔΒ ανέρχονται σε 2εκ.βιβλία για το Δημοτικό, 1,6εκ. για το Γυμνάσιο, 1,1εκ. για το Λύκειο, 0,8εκ. για τα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ.

Συνολικά έχουν αποσταλεί και βρίσκονται στα σχολεία περίπου 5,5 εκ. αντίτυπα, ενώ έχουν ήδη παραληφθεί πλέον των 60 τίτλων.

Τέλος ο Οργανισμός αναφέρει ότι καθημερινά παραλαμβάνονται και αποστέλλονται βιβλία στα σχολεία. «Η οργάνωσή μας αυτή τη στιγμή επιτρέπει την αποστολή μέχρι και 1 εκατομμυρίου αντιτύπων ημερησίως, με προτεραιότητα στην παραγωγή των απαραίτητων βιβλίων (πρώτων τευχών, κ.ο.κ.). Παρά τις ελλείψεις σε τίτλους με το άνοιγμα των σχολείων, εντός των δύο πρώτων εβδομάδων θα έχει καλυφθεί ένας ικανός αριθμός στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές. Η προμήθεια των σχολείων με βιβλία εκτιμούμε ότι θα φτάσει στο 70% το πρώτο 15μερο του Οκτωβρίου . Το υπόλοιπο 30% θα αφορά κατά κύριο λόγο δεύτερα και τρίτα τεύχη και θα ακολουθήσει στη συνέχεια» καταλήγει η ανακοίνωση.