Το IQ τελικά αυξομειώνεται στην εφηβεία

Ο δείκτης νοημοσύνης παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις κατά την διάρκεια της εφηβείας σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Nature. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές πίστευαν ότι η διανοητική ικανότητα, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στον δείκτη IQ, είναι σχεδόν στατική κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.  Αλλά τεστ που έγιναν σε εφήβους (κατά μέσο όρο 14 ετών) και επαναλήφθηκαν όταν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος ζωής, ανέδειξαν βελτιώσεις, αλλά και ορισμένες περιπτώσεις επιδείνωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε 19 αγόρια και 14 κορίτσια, τα οποία υποβλήθηκαν σε εγκεφαλογραφήματα και, λεκτικά και μη τεστ μέτρησης της ευφυΐας, το 2004 και το 2008. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια αλλαγή στο λεκτικό IQ στο 39% των εφήβων, με το 21% να αφορά αλλαγή στο τεστ που αφορούσε την λογική ως προς τον χώρο. Η έρευνα χαίρει αξιοπιστίας διότι για πρώτη φορά οι διακυμάνσεις του δείκτη νοημοσύνης συσχετίστηκαν με αλλαγές σε δύο συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου των εφήβων. Μια αύξηση στο λεκτικό IQ αντιπροσώπευε την αύξηση στην πυκνότητα τμήματος του αριστερού κινητικού φλοιού, περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Μια αύξηση στο μη λεκτικό IQ συσχετιζόταν με αύξηση στην πυκνότητα της πρόσθιας παρεγκεφαλίδας, περιοχή που σχετίζεται με τις κινήσεις του χεριού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έρευνα δεν δίνει απαντήσεις ως προς τα αίτια των αλλαγών που καταγράφηκαν στο δείκτη νοημοσύνης των εξεταζόμενων εφήβων.