Τρίμης Γεώργιος Κ. Παιδίατρος Αθήνα

Λ. Κηφισίας 32, Αθήνα | Τηλ.: 210 7785255