Υπάρχουν πιθανότητες λάθους στα υπερηχογραφήματα της εγκυμοσύνης;

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μαρτζακλή, Χειρουργό Μαιευτήρα Γυναικολόγο (Εξειδικευθείς στη Μαιευτική και Γυναικολογική Υπερηχογραφία), το υπερηχογράφημα είναι μία υποκειμενική εξέταση που επηρεάζεται άμεσα από τον ανθρώπινο παράγοντα, άρα εξ ορισμού υπάρχει η πιθανότητα λάθους.
Από την άλλη είναι αδύνατη η διάγνωση όλων των συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου. Μάλιστα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όπως σημειώνει το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG) προκύπτει ότι το υπερηχογράφημα 2ου επιπέδου μπορεί να εντοπίσει περίπου το 75% από τις σοβαρές ανωμαλίες του εμβρύου, ενώ δεν μπορεί να εντοπίσει το 25% από αυτές. Ομοίως μπορεί να εντοπίσει μόνο το 45% από τις ελαφρές συγγενείς ανωμαλίες ενώ δεν μπορεί να εντοπίσει το 55% από αυτές. Γενικά από το σύνολό των συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου εντοπίζει μόνο το 60% περίπου.

Για αυτό αν και η συμβολή των υπερήχων στη διαγνωστική Μαιευτική και Γυναικολογία είναι ουσιώδους σημασίας, δεν μπορούν να θέσουν από μόνοι τους τη διάγνωση.
Η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, η εμπεριστατωμένη κλινική εξέταση και ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος σε συνδυασμό με τους υπερήχους είναι δυνατό, να θέσουν την ορθή διάγνωση στις περισσότερες των περιπτώσεων.