Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Παροχής 2013

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για την Οικογενειακή Παροχή από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.Ο Διευθυντής συγκεντρώνει και ελέγχει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία με την οικογενειακή παροχή που καταβάλλεται, θα πρέπει να δηλωθεί η μεταβολή μέσω του site της Μηχανοργάνωσης (Διαδικασία Δήλωσης Μεταβολής Μισθοδοσίας).

Η Υπεύθυνες Δηλώσεις αφορούν μόνο τους μονίμους και όχι αναπληρωτές ή ωρομισθίους

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ
1 50€
2 70€
3 120€
4 170
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΙ +70€