Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Χριστάκου Χριστίνα Αθήνα

Aγ.Γεωργίου 3 Π.Ηράκλειο, Αθήνα | Κιν.: 693 7408861

Εκμάθηση τηs Αγγλικήs Γλώσσαs με επικοινωνιακή μέθοδο σε μαθητέs προσχολικήs , σχολικήs ηλικίαs καθώs και σε ενήλικεs μέσω τηs οποίαs οι μαθητέs παρακινούνται και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα άμεσα και αποτελεσματικά.Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα  σε μικρά ομοιογενή groups . Υπεύθυνη προετοιμασία για τα πτυχία των Πανεπιστημίων Cambridge,Michigan και όλων των αναγνωρισμένων απο τον ΑΣΕΠ Πανεπιστημίων.