Φτιάχνουμε ένα οικολογικό στεφάνι για την πόρτα


Ενώστε χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά με ένα χονδρό σύρμα και φτιάχτε ένα στεφάνι για την πόρτα ή τα παράθυρα του σπιτιού.

Κρεμάστε πάνω του ό,τι παλιό ή άλλο στολίδι που δεν θα κρεμάσετε στο δένδρο…

Μην ξεχάσετε και τα φωτάκια…

Από το http://www.gloomishmel.com