Φωτιάδης Νικόλαος Παιδίατρος Κατερίνη

Πλατεία Ελευθερίας 1, Κατερίνη | Τηλ.: 23510 77760