1ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

Ανατ.Ρωμυλίας & Θεσσαλίας, Πετρούπολη | Τηλ.: 210 5062181 | Ιστοσελίδα: 1gym-petroup.att.sch.gr